Mes didžiuojamės savo kolektyvu. Didžioji dalis darbuotojų pas mus dirba jau nuo pat klinikos atidarymo 1993 metais. Kiekvienas puikiai išmano savo profesinės veiklos sferą ir gali jums padėti gydymo proceso metu. Jauskitės laisvai ir drąsiai, prašykite kiekvieno iš mūsų pagalbos.

Mūsų gydytojai


asoc. prof.
Juris Purinis med. dr.
klinikos vadovas
Mob: +371 29408883

Gimė 1954 metais. 1972–1979 m. studijavo Rygos medicinos instituto Gydomajame fakultete, įskaitant vienerius metus subordinatūroje, bendrąją chirurgiją. Nuo 1978 m. iki 1980 m. tęsė neurochirurgijos studijas Rygos medicinos institute internatūroje. 1980–1984 m. mokėsi aspirantūroje Kijevo neurochirurgijos institute ir, baigęs aspirantūrą, apsigynė medicinos mokslų kandidato disertaciją tema „Ilgalaikė endovazalinė chemoterapija galvos smegenų gliomų kombinuotame gydyme". 1988 m. ir 1990 m. specializavosi neurochirurgijos srityje Harvardo universitete Bostone, JAV. Aktyviai dalyvavo Latvijos, buvusios TSRS ir užsienio profesiniuose neurochirurgijos kongresuose, konferencijose, simpoziumuose ir seminaruose.

Profesinė veikla.

Po Rygos medicinos instituto baigimo 1980 m. jaunasis specialistas pradėjo dirbti 7-ojoje ligoninėje neurochirurgu. 1985 m. šalia praktinės veiklos pagal savo specialybę dirbo ir Rygos medicinos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu prof. G. Eninios (G. Eniņa) vadovautame Latvijos neurovaskuliariniame centre. Iki 1993 m. šiame centre užėmė vyriausiojo mokslinio bendradarbio pareigas. 1989 metais Rygos medicinos institute įkūrė naują CNIL skyrių – Lazerinės neurochirurgijos skyrių, kuriame J. Purinis išrenkamas pirmuoju vadovu. 1993 metais J. Purinis įsteigė SIA „Lāzeru Neiroķirurģijas klīnika", kuri užsiima praktine veikla neurochirurgijos srityje bei pedagogine veikla. 1999 m. J. Purinį LU medicinos fakultetas pakvietė parengti neurochirurgijos studijų programą ir išrinko neurochirurgijos docentu. 2001 metais J. Purinis įkūrė eksperimentinės chirurgijos centrą LU Medicinos fakultete ir buvo išrinktas vadovu su asocijuoto profesoriaus statusu.

Mokslinė veikla vykdoma neurochirurgijos srityje, piktybinių smegenų auglių kompleksiniame gydyme ir periferinės nervų sistemos, daugiausiai diskogeninio radikulito kompleksiniame chirurginiame gydyme. J. Purinis yra 36 mokslinių darbų autorius. 1993 m. gavo medicinos mokslų kandidato laipsnį, o 1995 metais – medicinos daktaro laipsnį. Nuo 1989 m. iki 1991 m. dirbo ir vadovavo moksliniams projektams Harvardo universitete, o nuo 1990 m. iki 1992 m. – Berlyno laisvojo universiteto Lazerinės medicinos centre. Skaitė mokslines paskaitas Maino universitete, Gėteborgo universitete, Padujos universitete, su Philips Medical kompanija dalyvavo moksliniuose darbuose, susijusiuose su lazerių energijos medicininiais tyrimais. Vadovaujami J. Purinio, LU studentai įsisavina neurochirurgijos praktikos ir mokslo pagrindus. J. Purinis dirbo Latvijos neurochirurgų asociacijos valdyboje bei Baltijos neurochirurgų asociacijos valdyboje. Aktyviai populiarina savo specialybę ir naujausius pasiekimus Latvijos televizijoje, įvairiuose laikraščiuose, žurnaluose ir radijuje.

Puriņam 50!


kardiologas
prof. Janis Lacis
klinikos vyriausiasis gydytojas

Gimė 1935 metais, 1961 m. baigė RMI. Nuo 1961 m. yra terapeutas (RMI), nuo 1964 m. – anesteziologas-reanimatologas (RMI), 1975 m. apsigynė medicinos mokslų kandidato laipsnį (RMI), kardiologo specializacija (Maskvos medicinos institute), 1983 m. apsigynė mokslų daktaro laipsnį (RMI). 2003 m. išrinktas asocijuotu profesoriumi (RSU). Dr. J. Lacis dirbo Aucės, Jaunpilio, Tukumo ligoninėse, P. Stradinio klinikinėje ligoninėje 1969–1977 m. anesteziologu, tuo pačiu metu dirbo asistentu P. Stradinio klinikinėje ligoninėje vidaus ligų skyriuje, nuo 1977–1999 m. vadovavo 32-ajam kardiologiniam skyriui P. Stradinio universitete, kaip medicinos mokslų daktaras. Valdybos narys, širdies nepakankamumo grupės vadovas Latvijos kardiologų asociacijoje, yra Latvijos kardiologų sertifikavimo komisijos ir Latvijos medicinos seserų asociacijos sertifikavimo komisijos narys. Širdies nepakankamumo, širdies atmetimo ir širdies reabilitacijos grupių dalyvis Europos kardiologų asociacijoje. Žurnalo „Širdies nepakankamumas” bendraautoris. nuo 1996 m. dalyvauja kaip klinikinis tyrėjas ir klinikinių tyrimų darbo grupės vadovas vaistų klinikiniuose tyrimuose. Prof. J. Lacis M. D. yra 91 mokslinių publikacijų autorius.


neurochirurgas
dr. Normundas Elksninis

Gimė 1953 metais Rygoje. 1982 m. baigė Rygos medicinos instituto Bendrojo gydymo fakultetą. Po baigimo dirbo greitojoje pagalboje. Nuo 1984 m. iki 1986 m. studijavo klinikinėje ordinatūroje Latvijos traumatologijos ir ortopedijos institute, kur įgijo chirurgo traumatologo kvalifikaciją. Po chirurginės ordinacijos baigimo dirbo Rygos 7-ojoje poliklinikoje chirurgu traumatologu. Nuo 1990 m. dirbo Latvijos medicinos akademijos Lazerinės neurochirurgijos skyriuje, kur pacientams gydyti naudojo lazerinę techniką galvos smegenų ir kraujagyslių chirurgijos srityje. Paskelbė mokslinių straipsnių ir dalyvavo simpoziumuose. Nuo 1994 m. dirba SIA „Neiroķirurģijas privātklīnika” neurochirurgu.


neurologė
med. dr. Ilona Purinia

Gimė 1955 metais Rygoje. 1979 m. baigė Rygos medicinos instituto Gydomąjį fakultetą. Specializavosi nervų ligų srityje 7-ojoje klinikinėje ligoninėje „Gaiļezers”. Nuo 1981 m. dirbo Rygos medicinos instituto Mokslinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinių tyrimų kryptis – galvos smegenų kraujotakos susirgimų diagnostika ir gydymas. 1988 m. apsigynė medicinos mokslų daktaro laipsnį. Specializavosi galvos smegenų, epilepsijos, kraujotakos susirgimų, galvos skausmų ir kt. nervų ligų gydymo srityse. Nuo 1999 m. dirba SIA „Neiroķirurģijas privātklīnika” neurologe.

Mūsų medicinos slaugytojos


vyriausioji medicinos slaugytoja
Jelena Bogačova-Kudrevatih

Baigė Rygos 1-ąją medicinos mokyklą su pagyrimu, gavo felčerės akušerės diplomą. Klinikoje dirba nuo jos įkūrimo (1994 m.). Jelena yra mūsų pagrindinė koordinatorė, atsakinga už greitesnį ir profesionalesnį ligonių aptarnavimą.


medicinos slaugytoja
Jūlija Smoljaninova

2007 metais baigė Rygos medicinos kolegiją. Dirba klinikoje nuo 2000 m.

Mūsų konsultantai

Mūsų klinikoje konsultuoja populiariausi įvairių medicinos sričių Latvijos specialistai. Tikimės, kad šios pavardės komentarų nereikalauja. Šie asmenys suteiks jums reikalingą medicininę konsultaciją:

prof. Antoninia Bergmanė – ginekologė
prof. Konstantinas Kalnberzas – traumatologas, ortopedas
doc. Zuzana Sočneva – psichiatrė
doc. Agris Štiftas – endokrinologas
doc. Sigurdas Knipšis – urologas
dr. Ernestas Cirkindas – kardiologas
dr. Janis Keselis – traumatologas, ortopedas
dr. Stanislava Margeviča – ginekologė
dr. Valdis Miglanas – ORL
dr. Ivaras Prudanas – angiochirurgas
dr. Mara Zutė – neurookulistė
dr. Ieva Viesjanė – neuro LOR
dr. Janis Strodas – chirurgas
dr. Guntaras Maurinis – osteoftiziochirurgas
dr. Jazepas Baško – pulmonologas
dr. Sarmytė Dzelzytė – radiologė – CT, MRI
dr. Aigaras Migalas – radiologas – CT, MRI
dr. Ilzė Kravalė – neurologė, EMG specialistė

Kiti darbuotojai

 

 


Atsiliepimai

Publikacijos

Laiškai pacientams

Kontaktinė informacija:

Maskavas gatvė 122/128,
LV-1003
Registratūra: 67 145 038