Mēs lepojamies ar savu kolektīvu. Vairākums darbinieku pie mums strādā jau kopš klīnikas atvēršanas 1993. gadā. Katrs profesionāli pārzina savu darbības jomu, lai varētu jums palīdzēt ārstēšanās procesa gaitā. Lūdzu, jūtieties brīvi un droši, prasiet palīdzību ikvienam no mums.

Mūsu ārsti


asoc. prof.
Juris Puriņš Dr. Med
klīnikas vadītājs

Dzimis 1954. gadā. 1972.—1979. g. mācījies Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē, ieskaitot vienu gadu subordinatūrā, vispārējā ķirurģijā. No 1978. līdz 1980. gadam turpināja mācības Rīgas Medicīnas Institūtā internatūrā neiroķirurģijā. 1980.—1984. g. mācījies aspirantūrā Kijevas Neiroķirurģijas Institūtā un, beidzot aspirantūru, aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju par tēmu "Ilgstošā endovazālā ķīmioterapija galvas smadzeņu gliomu kombinētajā ārstēšanā". 1988. un 1990. g. specializējies neiroķirurģijā Hārvarda universitātē Bostonā, ASV. Aktīvi piedalījies Latvijas, bijušās PSRS un ārvalstu profesionālajos neiroķirurģijas kongresos, konferencēs, simpozijos un semināros.

Darba gaitas.

Pēc Rīgas Medicīnas Institūta beigšanas 1980. g. kā jaunais speciālists sāka strādāt 7. slimnīcā neiroķirurga specialitātē. 1985. g. paralēli praktiskai darbībai savā specialitātē strādāja arī Rīgas Medicīnas Institūtā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku prof. G. Eniņas vadītajā Latvijas Neirovaskulārajā centrā. Līdz 1993. g. šajā centrā ieņēma vecākā zinātniskā līdzstrādnieka amatu. 1989. gadā Rīgas Medicīnas institūtā izveidoja jaunu CNIL nodaļu – Lāzeru neiroķirurģijas nodaļu, kurā J. Puriņš tiek ievēlēts par pirmo vadītāju. 1993. gadā J. Puriņš nodibināja SIA "Lāzeru Neiroķirurģijas klīniku", kas nodarbojas ar praktisko darbību neiroķirurģijā, kā arī ar pedagoģisko darbību. 1999. g. J.Puriņu LU Medicīnas fakultāte uzaicina izveidot neiroķirurģijas mācību programmu un ievēl viņu par docentu neiroķirurģijā. 2001. gadā izveido eksperimentālās ķirurģijas centru LU Medicīnas fakultātē un tiek ievēlēts par vadītāju asociētā profesora statusā.

Zinātniskā darbība veikta medicīnas jomā neiroķirurģijas specialitātē, ļaundabīgo smadzeņu audzēju kompleksā ārstēšanā un perifērās nervu sistēmas, galvenokārt diskogēno radikulītu kompleksā ķirurģiskā ārstēšanā. J. Puriņš ir 36 zinātnisko darbu autors. 1993. g. ieguvis medicīnas zinātņu kandidāta grādu, medicīnas doktora grādu 1995. gadā. Strādājis un arī vadījis zinātniskus projektus Hārvarda universitātē no 1989. līdz 1991. gadam, Berlīnes Brīvās universitātes Lāzeru medicīnas centrā no 1990. līdz 1992. gadam. Lasījis zinātniskās lekcijas Mainas universitātē, Gēteborgas universitātē, Padujas universitātē, piedalījies zinātniskos kopdarbos ar Philips Medical kompāniju par lāzeru enerģijas medicīniskajiem pētījumiem, J. Puriņa vadībā LU studenti apgūst neiroķirurģijas prakses un zinātnes pamatus. J. Puriņš strādājis Latvijas Neiroķirurgu asociācijas valdē, kā arī Baltijas Neiroķirurgu asociācijas valdē. Daudz popularizējis savu specialitāti un jaunākos sasniegumus Latvijas televīzijā, dažādās avīzēs, žurnālos un radio.

pptPuriņam 50!


kardiologs
Prof. Jānis Lācis
klīnikas galvenais ārsts

Dzimis 1935. gadā, absolvējis RMI 1961.g. Kopš 1961. g. terapeits(RMI), kopš 1964.g. anesteziologs-reanimatologs(RMI), aizstāvējis medicīnas zinātņu kandidāta grādu 1975.g. (RMI), kardiologa specializācija (Maskavas Medicīnas Institūtā), aizstāvēja zinātņu doktora grādu 1983.g. (RMI). Tika ievēlēts par asociētu profesoru 2003.g.(RSU). Dr. J. Lācis strādāja Auces, Jaunpils, Tukuma slimnīcās P. Stradiņa klīniskajā slimnīcā 1969 – 1977.g. ka anesteziologs, paralēli tam strādāja kā asistents P. Stradiņa klīniskajā slimnīcā iekšķīgo slimību nodalā, kopš 1977-1999.g. vadīja 32. kardioloģisko nodaļu P. Stradiņa Universitātē kā medicīnas zinātņu doktors. Valdes loceklis, sirds mazspējas grupas vadītājs Latvijas Kardiologu Asociācijā, ietilpst Latvijas kardiologu sertifikācijas komisijā un Latvijas Māsu asociācijas sertifikācijas komisijā. Sirds mazspējas, sirds izsviedies un sirds rehabilitācijas grupu dalībnieks Eiropas Kardiologu Asociācijā. Līdzautors žurnālam “Sirds mazspēja”. Piedalījies kā klīniskais pētnieks un klīnisko pētījumu darba grupas vadītājs kopš 1996.g. zāļu klīniskajos pētījumos. Prof. J. Lācis M.D. ir 91 zinātnisko publikāciju autors.


neiroķirurgs
Dr. Normunds Elksniņš

Dzimis 1953. gadā Rīgā. 1982. g. beidzis Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti. Pēc beigšanas strādāja ātrajā palīdzībā. No 1984. līdz 1986. g. mācījies klīniskajā ordinatūrā Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūtā, kur ieguvis ķirurga traumatologa kvalifikāciju. Pēc ķirurģiskās ordinācijas beigšanas strādāja Rīgas 7. poliklīnikā par ķirurgu traumatologu. No 1990. g. strādāja Latvijas Medicīnas akadēmijas Lāzeru neiroķirurģijas nodaļā, kur pacientu ārstēšanā lietoja lāzertehniku galvas smadzeņu un asinsvadu ķirurģijā. Ir publicējis zinātniskos rakstus un simpozijus. No 1994. g. strādā SIA "Neiroķirurģijas privātklīnikā" par neiroķirurgu.


neiroloģe
Dr.Med. Ilona Puriņa

Dzimusi 1955. gadā, Rīgā. Beigusi Rīgas medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti 1979.g. Specializējusies nervu slimībās 7. klīniskajā slimnīcā “Gaiļezers”. No 1981.g. strādājusi Rīgas Medicīnas institūtā Zinātniski pētnieciskajā laboratorijā. Pētniecības virziens – galvas smadzeņu asinsrites saslimšanu diagnostika un ārstēšana. 1988.g. aizstāvējusi medicīnas doktora grādu. Specializējusies galvas smadzeņu, epilepsijas, asinsrites saslimšanu, galvassāpju u.c. nervu slimību ārstēšanā. Kopš 1999.g. strādā SIA “Neiroķirurģijas privātklīnikā” par neirologu.

Mūsu māsiņas


vecākā medmāsa
Jeļena Bogačova-Kudrevatih

Beigusi Rīgas 1. medicīnas skolu ar sarkano diplomu feldšeres vecmātes specialitātē. Klīnikā strādā kopš tās dibināšanas dienas (1994. g.). Jeļena ir mūsu galvenā koordinatore, kas atbildīga par slimnieku ātrāku un profesionālāku apkalpošanu. 2004. gadā beigusi Latvijas universitātes medicīnas fakultātes māszinības.

 


medicīnas māsa
Jūlija Smoļjaņinova

2007. gadā beigusi Rīgas medicīnas koledžu. Strādā klīnikā kopš 2000.g.

 
Medicīnas māsa Jekaterina Kiseļova

Strādā pie mums par medmāsu kopš 2012. gada janvāra.

 

 

 

Pie mums konsultē

Mūsu klīnikā konsultē Latvijā populārākie speciālisti dažādās medicīnas jomās. Ceram, ka šie uzvārdi komentārus neprasa. Viņi sniegs jums nepieciešamo medicīnisko konsultāciju.


Dr.Bērziņa- neirologs, EMG speciāliste
Dr.Storoženko- radiologs, diagnosts
Dr.Kočkarjovs- anesteziologs, reanimatologs
Dr.Paņihins- anesteziologs, reanimatologs
Dr.Godunova- ginekologs
Dr.Ašmane- neirologs, EEG speciāliste
Prof.Keišs- infekcionists, psihiatrs
Dr.Tērauds- psihiatrs
Dr.Gintere- neirologs, EEG speciāliste
Dr.Mauliņš-pulmonologs
Dr.Rozenberga- rehabilitologs
Dr.Meniss- onkologs
Prof. Konstantīns Kalnbērzs – traumatologs, ortopēds
Doc. Agris Štifts – endokrinologs
Doc. Sigurds Knipšis - urologs
Dr. Ernests Cirkinds - kardiologs
Dr. Jānis Keselis – traumatologs, ortopēds
Dr. Staņislava Margeviča – ginekologs
Dr. Valdis Miglāns - LOR
Dr. Ivars Prudāns – angioķirurgs
Dr. Guntars Mauriņš – osteoftizioķirurgs
Dr. Jāzeps Baško – pulmonologs
Dr. Sarmīte Dzelzīte – radiologs – CT, MRI
Dr. Aigars Migals – radiologs – CT, MRI
Dr. Ilze Kravale – neirologs, EMG speciālists
Dr. Inga Balcere – endokrinologs
Dr. Una Epnere – onkulists
Dr. Igors Trockijs – ķirurgs
Dr. Adolfs Oganesjans – onkoķirurgs
Dr. Solvita Bērziņa – neirologs, EMG speciālists
Dr. Romāns Sretenskis– radiologs CT, MRI
Dr. Jeļena Pavļucenko – US-izmeklējumi
Dr. A.Vīgante – infekcioniste
Dr. Arnis Eņģelis – bērnu ķirurgs
Dr. Silvestrs Rubīns- dermatologs

Pārējie darbinieki

 

 


 
 
 
Lelde Plēsuma
 
Klīnikā pilda sekretāres pienākumus. Kolektīvam pievienojusies kopš 2011.gada septembra
Atsauksmes

Publikācijas

Vēstules pacientiem

Kontaktinformācija:

Maskavas iela 122/128,
LV-1003
Reģistratūra: 67 145 038