2001. gada 15. oktobrī ar LU rektora rīkojumu tika atvērts LU Medicīnas fakultātes Eksperimentālās ķirurģijas centrs, kura vadītājs ir docents Juris Puriņš. Centra galvenie darbības mērķi ir nodrošināt medicīnas studentu praktiskās mācības ķirurģijā. Ir izveidota pilnvērtīgi aprīkota mācību operāciju zāle, kurā studenti var apgūt dažādu ķirurģisko instrumentu lietošanu lielisku speciālistu vadībā. Ir izveidots studiju kurss “Klīniski Eksperimentālā ķirurģija”, ko var apgūt LU Medicīnas fakultātes 4. kursa studenti kā “B” daļas priekšmetu. 2002. gada pavasara semestrī šo kursu sekmīgi apguvuši jau 19 LU Medicīnas fakultātes studenti. 2002. gada pavasarī izveidota arī studentu mācību auditorija, kas aprīkota ar sešiem datoriem, kuriem drīzumā būs arī interneta pieslēgums.