Mes didžiuojamės savo kolektyvu. Dauguma darbuotojų pas mus dirba jau nuo klinikos atidarymo 1993 metais. Kiekvienas profesionaliai išmano savo veiklos sritį, kad galėtų jums padėti vykstant gydymo procesui. Prašome jaustis laisvai ir saugiai, prašykite pagalbos kiekvieno iš mūsų.

Mūsų gydytojai

Kārlis
Kārlis Puriņš
Neurochirurgas
Medicinos mokslų daktaras
Klinikos vadovas

Medicininį išsilavinimą įgijo Latvijos universiteto Medicinos fakultete. Neurochirurgijos specialybės mokėsi Latvijos universiteto neurochirurgijos rezidentūroje ir Upsalos universitete, Švedijoje. Daktaro disertacija apginta Upsalos universitete, Švedijoje tema „Sunki galvos smegenų trauma – deguonies ir metabolizmo monitoravimas ir gydymas“. Praktinės neurochirurgijos ir nugaros chirurgijos išmokta didžiausiose Švedijos universiteto ligoninėse ir nugaros chirurgijos centruose – Upsaloje (Uppsala University Hospital), Strängnas ir Stokholme (St: Göran hospital) 2008–2018 metais. Stažavo Vokietijos, Šveicarijos, Italijos, Suomijos, Danijos ir JAV klinikose. Nuo šių metų su šeima sugrįžo į Latviją, kad tęstų didžiausią savo šeimos tradiciją – dirbti trečios kartos neurochirurgu ir nugaros chirurgu, siekiant tęsti savo senelio doc. Ilmaro Purinio neurochirurgo darbą ir dirbti savo tėvo prof. Jurio Purinio įsteigtoje, vadovautoje ir puoselėtoje klinikoje. Laikai keičiasi, tačiau tradicijos lieka!


Juris
Doc. Juris Puriņš
Medicinos mokslų daktaras
Neurochirurgas

Gimė 1954 metais. 1972–1979 metais studijavo bendrąją chirurgiją Rygos Medicinos instituto Gydomajame fakultete, įskaitant vienerius metus subordinatūroje. Nuo 1978 iki 1980 metų tęsė neurochirurgijos studijas Rygos Medicinos instituto internatūroje. 1980–1984 metais mokėsi aspirantūroje Kijevo Neurochirurgijos institute ir, baigęs aspirantūrą, apsigynė medicinos mokslų kandidato disertaciją tema „Ilgalaikė endovazalinė chemoterapija kombinuotai gydant galvos smegenų gliomas“. 1988 m. ir 1990 m. specializavosi neurochirurgijoje Harvardo universitete Bostone, JAV. Aktyviai dalyvavo Latvijos, buvusios TSRS ir užsienio šalių profesionaliuose neurochirurgijos kongresuose, konferencijose, simpoziumuose ir seminaruose.

Profesinė veikla.
Baigęs Rygos Medicinos institutą 1980 metais jaunas specialistas pradėjo dirbti 7-oje ligoninėje neurochirurgu. 1985 metais šalia savo specialybės praktinės veiklos taip pat dirbo Rygos Medicinos institute jaunesniuoju moksliniu darbuotoju prof. G. Eninios vadovaujamame Latvijos Neurovaskuliniame centre. Iki 1993 m. šiame centre ėjo vyresniojo mokslinio darbuotojo pareigas. 1989 m. Rygos Medicinos institute įsteigė naują CNIL skyrių – Lazerinės neurochirurgijos skyrių, kuriame J. Purinis išrenkamas pirmuoju vadovu. 1993 metais J. Purinis įsteigė SIA „Lāzeru Neiroķirurģijas klīnika“, kuri užsiima praktine veikla neurochirurgijos srityje bei pedagogine veikla. 1999 metais J.Purinį LU Medicinos fakultetas pakvietė sudaryti neurochirurgijos mokymų programą ir išrinko jį neurochirurgijos srities docentu. 2001 metais įsteigia eksperimentinės chirurgijos centrą LU Medicinos fakultete ir išrenkamas vadovu, įgijo asocijuoto profesoriaus statusą. Mokslinė veikla vykdoma neurochirurgijos srityje, kompleksiškai gydant piktybinius smegenų auglius ir kompleksiškai chirurginiu būdu gydant periferinę nervų sistemą, pirmiausia diskogeninį radikulitą. J. Purinis yra 36 mokslinių darbų autorius. 1993 metais įgijo medicinos mokslų kandidato laipsnį, 1995 metais – medicinos daktaro laipsnį. Dirbo ir vadovavo moksliniams projektams Harvardo universitete nuo 1989 m. iki 1991 m., Berlyno Laisvojo universiteto Lazerių medicinos centre nuo 1990 m. iki 1992 m. Skaitė mokslines paskaitas Maino universitete, Gėteborgo universitete, Padujos universitete, dalyvavo bendruose moksliniuose darbuose su Philips Medical kompanija, susijusiuose su lazerių energijos medicininiais tyrimais. J. Purinio vadovaujami LU studentai įgyja praktinių ir teorinių neurochirurgijos pagrindų. J. Purinis dirbo Latvijos Neurochirurgų asociacijos valdyboje, taip pat Baltijos šalių Neurochirurgų asociacijos valdyboje. Aktyviai populiarina savo specialybę ir naujausius pasiekimus Latvijos televizijoje, įvairiuose laikraščiuose, žurnaluose ir radijo laidose.


Ilona
Dr.Med. Ilona Puriņa
Medicinos mokslų daktarė
Neurologė

Gimė 1955 metais Rygoje. 1979 metais baigė Rygos Medicinos instituto Gydomąjį fakultetą. Specializavosi nervų ligų srityje 7-oje klinikinėje ligoninėje „Gaiļezers“. Nuo 1981 m. dirbo Rygos Medicinos instituto Mokslinių tyrimų laboratorijoje. Tyrinėjimų kryptis – galvos smegenų kraujotakos susirgimų diagnostika ir gydymas. 1988 m. įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį. Specializavosi gydant galvos smegenų, epilepsijos, kraujotakos susirgimų, galvos skausmų ir kitas nervų sistemos ligas. Nuo 1999 m. dirba SIA „Neiroķirurģijas privātklīnika“ neurologe.


Krisjanis-702x1024
Krišjānis Puriņš
Gydytojas – neurochirurgijos rezidentas

Krišjanis Purinis 2013 metais baigė valstybinę Agenskalno gimnaziją. Rygos Stradinio universiteto Medicinos fakulteto studentas. 2013–2020 metais savanoriauja Rygos 2-oje ligoninėje. 2015–2018 metais savanoriavo Rygos Rytų klinikinės universitetinės ligoninės Neurochirurgijos skyriuje. 2018 metais – Rygos Stradinio universiteto Traumatologijos ir Ortopedijos studentų mokslinio ratelio vadovas 2018-2019 akademiniais metais.


Ģirts
Dr. Ģirts Murāns
Medicinos mokslų daktaras
Ortopedas, stuburo chirurgas

Karolinskos instituto mokslų daktaras. Assoc. Prof. Pietų Danijos universitete (Syddansk Universitet)
Trumpai apie save: 1997 metais baigiau Rygos Stradinio universitetą. Iškart po to traumatologijos –
ortopedijos rezidentūra, kurią baigiau 2001 m. Nuo 2000 iki 2003 metų dirbau Vaivarų reabilitacijos
centre, ortopedijos skyriuje, kuris tuo metu užsiėmė chirurginiu skoliozės gydymu. Nuo 2003 iki 2010 m.
Valmieros ligoninės traumatologijos-ortopedijos skyriuje. 2011 m. Stokholmo Karolinska institute
apgynęs disertaciją apie ankstyvas stuburo deformacijas, buvau pakviestas dirbti Odensės universitetinės
ligoninės Ortopedijos skyriuje stuburo chirurgijos subspecialybėje. Iš pradžių skyriaus gydytoju, o nuo
2015 m., po stažuotės Kopenhagos „Rigshosptal“ (6 mėn.), vienu iš skyriaus vyriausiųjų gydytojų. Esu
Pietų Danijos universiteto Medicinos fakulteto asocijuotas profesorius nuo 2017 m.


Sairita
Sairita Puriņa
Vyresnioji slaugytoja
Madara
Madara Aulaciema
Biuro vadovė
Irīna
Irīna Apša
Vyriausioji buhalterė
Inita
Inita Indriševica
Operacinės slaugytoja
Igors
Igors Paņihins
Anesteziologas
Reinis
Reinis Berezovskis
Anesteziologas
Lelde Plēsuma
Lelde plēsuma
Buhalterė

Edgars Krivmanis Anesteziologas