Mēs lepojamies ar savu kolektīvu. Vairākums darbinieku pie mums strādā jau kopš klīnikas atvēršanas 1993. gadā. Katrs profesionāli pārzina savu darbības jomu, lai varētu jums palīdzēt ārstēšanās procesa gaitā. Lūdzu, jūtieties brīvi un droši, prasiet palīdzību ikvienam no mums.

Mūsu ārsti

Kārlis Puriņš
Neiroķirurgs
Medicīnas zinātņu doktors
Klīnikas vadītājs

Medicīnas izglītību ieguvis Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē. Specialitāti neiroķiruģijā mācījies – Latvijas universitātes neiroķirurģijas rezidentūrā un Upsalas universitātē, Zviedrijā. Doktora disertācija aizsāvēta Upsalas Universitātē, Zviedrijā par tēmu ’’Smaga galvas smadzeņu trauma – skābekļa un vielmaiņas monitorēšana un ārstēšana’. Praktiskā neiroķirurģija un muguras ķirurģija apgūta lielākajās Zviedrijas Universitātes slimnīcās un muguras ķirurģijas centros – Upsalā (Uppsala Univeristy Hospital), Strängnas un Stokholmā (St: Göran hospital) laika posmā no 2008-2018 gadam. Stažējies Vācijas, Šveices, Itālijas, Somijas, Dānijas un ASV klīnikās. No šī gada ar ģimeni esam atgriezušies Latvijā, lai turpinātu manu ģimenes lielāko tradīciju – strādātu par neiroķirugu un muguras ķirurgu trešajā paaudzē, lai turpinātu mana vectēva Doc. Ilmāra Puriņa gaitas neiroķirurģijā un mana tēva Prof. Jura Puriņa iesākto, vadīto un loloto klīniku. Laiki mainās, bet tradīcijas paliek!Doc. Juris Puriņš
Medicīnas zinātņu doktors
Neiroķirurgs

Dzimis 1954. gadā. 1972.—1979. g. mācījies Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē, ieskaitot vienu gadu subordinatūrā, vispārējā ķirurģijā. No 1978. līdz 1980. gadam turpināja mācības Rīgas Medicīnas Institūtā internatūrā neiroķirurģijā. 1980.—1984. g. mācījies aspirantūrā Kijevas Neiroķirurģijas Institūtā un, beidzot aspirantūru, aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju par tēmu “Ilgstošā endovazālā ķīmioterapija galvas smadzeņu gliomu kombinētajā ārstēšanā”. 1988. un 1990. g. specializējies neiroķirurģijā Hārvarda universitātē Bostonā, ASV. Aktīvi piedalījies Latvijas, bijušās PSRS un ārvalstu profesionālajos neiroķirurģijas kongresos, konferencēs, simpozijos un semināros.

Darba gaitas.
Pēc Rīgas Medicīnas Institūta beigšanas 1980. g. kā jaunais speciālists sāka strādāt 7. slimnīcā neiroķirurga specialitātē. 1985. g. paralēli praktiskai darbībai savā specialitātē strādāja arī Rīgas Medicīnas Institūtā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku prof. G. Eniņas vadītajā Latvijas Neirovaskulārajā centrā. Līdz 1993. g. šajā centrā ieņēma vecākā zinātniskā līdzstrādnieka amatu. 1989. gadā Rīgas Medicīnas institūtā izveidoja jaunu CNIL nodaļu – Lāzeru neiroķirurģijas nodaļu, kurā J. Puriņš tiek ievēlēts par pirmo vadītāju. 1993. gadā J. Puriņš nodibināja SIA “Lāzeru Neiroķirurģijas klīniku”, kas nodarbojas ar praktisko darbību neiroķirurģijā, kā arī ar pedagoģisko darbību. 1999. g. J.Puriņu LU Medicīnas fakultāte uzaicina izveidot neiroķirurģijas mācību programmu un ievēl viņu par docentu neiroķirurģijā. 2001. gadā izveido eksperimentālās ķirurģijas centru LU Medicīnas fakultātē un tiek ievēlēts par vadītāju asociētā profesora statusā.

Zinātniskā darbība veikta medicīnas jomā neiroķirurģijas specialitātē, ļaundabīgo smadzeņu audzēju kompleksā ārstēšanā un perifērās nervu sistēmas, galvenokārt diskogēno radikulītu kompleksā ķirurģiskā ārstēšanā. J. Puriņš ir 36 zinātnisko darbu autors. 1993. g. ieguvis medicīnas zinātņu kandidāta grādu, medicīnas doktora grādu 1995. gadā. Strādājis un arī vadījis zinātniskus projektus Hārvarda universitātē no 1989. līdz 1991. gadam, Berlīnes Brīvās universitātes Lāzeru medicīnas centrā no 1990. līdz 1992. gadam. Lasījis zinātniskās lekcijas Mainas universitātē, Gēteborgas universitātē, Padujas universitātē, piedalījies zinātniskos kopdarbos ar Philips Medical kompāniju par lāzeru enerģijas medicīniskajiem pētījumiem, J. Puriņa vadībā LU studenti apgūst neiroķirurģijas prakses un zinātnes pamatus. J. Puriņš strādājis Latvijas Neiroķirurgu asociācijas valdē, kā arī Baltijas Neiroķirurgu asociācijas valdē. Daudz popularizējis savu specialitāti un jaunākos sasniegumus Latvijas televīzijā, dažādās avīzēs, žurnālos un radio.


Dr.Med. Ilona Puriņa
Medicīnas zinātņu doktors
Neiroloģe

Dzimusi 1955. gadā, Rīgā. Beigusi Rīgas medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti 1979.g. Specializējusies nervu slimībās 7. klīniskajā slimnīcā “Gaiļezers”. No 1981.g. strādājusi Rīgas Medicīnas institūtā Zinātniski pētnieciskajā laboratorijā. Pētniecības virziens – galvas smadzeņu asinsrites saslimšanu diagnostika un ārstēšana. 1988.g. aizstāvējusi medicīnas doktora grādu. Specializējusies galvas smadzeņu, epilepsijas, asinsrites saslimšanu, galvassāpju u.c. nervu slimību ārstēšanā. Kopš 1999.g. strādā SIA “Neiroķirurģijas privātklīnikā” par neirologu.
Krišjānis Puriņš
Ārsts – neiroķirurģijas rezidents

Krišjānis Puriņš Absolvējis Āgenskalna Valsts ģimnāziju 2013. gadā. Rīgas Stradiņa Universitātes students Medicīnas fakultātē 2013-2020. gadā Voluntējis Rīgas 2. Slimnīcā 2015.-2018. gadā Voluntē Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīcā Neiroķirurģijas nodaļā 2018.gadā – Rīgas Stradiņa Universitātes Traumatoloģijas un Ortopēdijas studentu zinātniskā pulciņa vadītājs 2018-2019. akadēmiskajā gadā.
Sairita
Sairita Puriņa
Virsmāsa
Anita
Anita Slišāne
Medmāsa
Madara
Madara Aulaciema
Biroja vadītāja
Irina
Irīna Apša
Galvenā grāmatvede

Inita Indriševica – Operācijas māsa

Igors Paņihins – Anesteziologs

Reinis Berezovskis – Anesteziologs

Edgars Krivmanis – Anesteziologs

Sibilla Elisona Grīga – Voluntē

Lelde Plēsuma – Grāmatvede